• Rèm nhựa PVC

    Rèm nhựa PVC

    Rèm nhựa PVC là sản phẩm hiệu quả để ngăn thất thoát nhiệt, ngăn lạnh mà vẫn đảm bảo thuận lợi cho việc di chuyển và không làm giới hạn tầm nhìn.